Garyeli art studio & gallery

Ние сме галерия за съвременно фигуративно изкуство. Автори са Николай Ангелов – Гари и Елисавета Ангелова. Всеки представя своите картини в индивидуален и характерен за него стил.

Обичаме да изследваме и вникваме в човешките души и характери. Рисуваме един красив, фантастичен и чувствен свят на мечтите. Търсим винаги щастливата развръзка и намираме изход в Любовта.